organisatie

Cultuurplatform Bunnik

Non-profit

Stichting Cuiltuurplatform Bunnik heeft als doel een bijdrage te leveren aan en stimuleren van een goed cultureel leefklimaat in de gemeente Bunnik; het leggen van verbindingen en het bevorderen van de samenwerking
tussen deelnemers aan het culturele veld in Bunnik, zowel cultuuraanbieders als cultuurafnemers; het stimuleren, faciliteren en ondersteunen van culturele initiatieven in Bunnik; het bevorderen van cultuurparticipatie in Bunnik; het stimuleren, inspireren en initiëren van culturele activiteiten voor alle inwoners.

Deel dit: