Vacature/hulpvraag

Vacature bestuursleden Stg. Sociaal Raadslieden Zeist en omstreken

Geplaatst op 14 november 2022, 11:57 uur
Illustration

V A C A T U R E bestuursleden

Stichting Sociaal Raadslieden Zeist en omstreken biedt sociaal juridische dienstverlening aan de inwoners van de gemeenten Zeist, Utrechtse Heuvelrug, De Bilt en Bunnik. Onze dienstverlening is onafhankelijk en gratis. Onze missie:

Voorkomen van armoede en sociaal juridische uitsluiting zodat mensen kunnen (blijven) meedoen in de samenleving


Voor onze Stichting zoeken wij bestuursleden

De organisatie
De organisatie kent een bestuur en een uitvoerend team. Het team bestaat uit 5 sociaal raadslieden en een coördinator. In 2022/2023 bieden wij een stageplek aan een derdejaars student HBO Bachelor Sociaal Juridische Dienstverlening. Landelijk is het sociaal raadsliedenwerk georganiseerd in de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR). LOSR is aangesloten bij branchevereniging Sociaal Werk Nederland.

Het bestuur
Het bestuur bestaat nu uit 5 bestuursleden; een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemene bestuursleden. Het bestuur en de coördinator vergaderen gemiddeld 6 keer per jaar. In voorkomende gevallen overlegt de coördinator tussentijds met één van de bestuursleden over lopende zaken. Het bestuurslidmaatschap van Stichting Sociaal Raadslieden is een onbezoldigde functie. Twee bestuursleden hebben aangegeven te gaan stoppen met het bestuurswerk voor onze stichting. Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Verantwoordelijkheden van de bestuursleden;
    Zorg voor continuïteit van de organisatie.
    Zorg voor uitvoering van visie en doelstellingen.
    Het vaststellen van de begroting en het gevoerde financiële beleid.
    De rol van formeel werkgever.

Profiel bestuursleden
De bestuursleden die wij zoeken;
    Voelen zich betrokken bij de problematiek binnen het sociaal domein.
    Bezitten bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten.
    Zijn integer.
    Hebben bij voorkeur een achtergrond op het gebied van communicatie, personeelsbeleid of organisatieontwikkeling.

Contact
Heeft u vragen over deze vacature, wilt u aanvullende informatie of wilt u reageren? Dan kunt u contact opnemen met Anita van Soest, coördinator. Zij is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag tussen 09.00 en 16.00 uur op telefoonnummer 030 6923857. U kunt ook mailen naar info@sociaalraadsliedenzeist.nl . Anita kan u in contact brengen met één van de bestuursleden.

contactpersoon
Anita van Soest
Ingangsdatum
Zo spoedig mogelijk
Beloning
Geen beloning
Deel dit: