Mariëlle Winters

Professional
Mijn expertise

Specialist Ouderengeneeskunde


Kaderarts Geïntegreerde eerstelijns ouderengeneeskunde


Kaderarts Palliatieve zorg


WZD-functionaris

Mijn mogelijkheden

Ik kan eerstelijns consulten verichten in een mobiel geriatrisch team samen met de (GZ-)psycholoog. Hierbij kan ik diagnoses stellen zoals dementie, helpen met onderbouwingen voor indicaties, triageren voor geriatrische revalidatieopname en adviezen geven voor ouderen om langer thuis te kunnen blijven wonen. Bij onvrijwillige zorg thuis kan ik als deskundige van een ander disciplines worden gevraagd mee te denken of als WZD-functionaris.