Frans Brinkman

Bewoner
Wie is Frans?

Woon sinds 1986 in Odijk samen met mijn vrouw. Beide kinderen zijn de deur uit. En ik heb twee kleinkinderen.


Ben sinds 2005 met prepension en sinds 2010 met pensioen.

Mijn werk en hobbies

Mijn vrijwilligerswerk is:


Veiligheidsadviseur/docent KBO-PCOB (geef presentaties en voorlichtingen)


Tabletcoach/docent KBO-PCOB (help senioren en geef les aan senioren)


Locatie beheerder Leercentrum Seniorweb Odijk.


Kartrekker Digicafé Huiskamer van Odijk


DIgitaalcafé bij de Bibliotheek in Bunnik (Ambassadeur Seniorweb)

Mijn expertise

Kennis op het gebied van computers. Windows, iOS, Android e.d.


Kennis op het gebied van Veiligheid in en om de woning. Brand, inbraak, valprefentie e.d.


Kennis op het gebied van Digitalisering en Digitale veiligheid.


Bestuurlijke ervaring zowel in werkzame leven als pensioentijd.

Mijn mogelijkheden

Begeleiden, trainen en hulp bieden aan mensen met digitale vragen middels mijn deelname aan de Huiskamer van Odijk en het Digitaalcafé bij de blbliotheek in Bunnik.


Advies- en voorlichting geven op het gebeid van Veiligheid in en om de woning.


Advies- en voorlichting geven op het gebied van Digitale veiligheid.

Relevante ervaring

Mijn vrijwilligerswerk c.q. bestuurlijke ervaring op het gebied van o.a. digitalisering en veiligheid bij de grootste ouderbond van Nederland KBO-PCOB. Tevens mijn werkervaring in het verleden bij BAM Techniek in Bunnik waar ik de staffunctie had van Hoofd Projectenbureau.


 

Organisaties waaraan Frans verbonden is