Wim Verheugt

Bewoner, Professional, Ecoloog
Wie is Wim?

Woon sinds januari 2014 in Odijk na jaren in het buitenland gewerkt te hebben voor een internationaal opererend ingenieursbureau werkzaam voor zowel de publieke als private sector.

Mijn werk en hobbies

Ecoloog afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Werkzaam als manager verantwoordelijk voor de Europese operaties van een toonaangevend ingenieursburo (17.000 medewerkers, EUR 1.5 miljard omzet)

Mijn omgeving

duurzaam en veilig Bunnik

Mijn droom

Meer focus op natuurbeheer in het Kromme Rijngebied door natuurontwikkeling middels aankoop agrarisch land voor het instellen van vochtige hooillanden. Behoud van de groene corridor tussen het Vechtplassengebied en het Kromme Rijngebied door aankoop agrarisch land. Herstel en onderhoud van elzen-essenhakhoutbossen (Natura 2000)

Mijn expertise

Advieswerk tbv open planproces ivm RES van de gemeente Bunnik en aanpalende gemeenten 

Mijn mogelijkheden

Onbezoldigd advies

Relevante ervaring

30 jaar advieswerk voor multilaterale organisaties (EU, Wereldbank, Europese Ontwikkelingsbank, EBRD).