Hetty de Knijf

Beheerder BunnikSamen
Wie is Hetty?

Al sinds 1986 woon ik met veel plezier in Bunnik, inmiddels alleen nog met mijn man. De drie volwassen zoons wonen niet meer hier, maar denken met groot genoegen terug aan hun jeugd in onze groene gemeente met veel ruimte en met van alles te doen voor opgroeiende kinderen. 

Mijn werk en hobbies

Vóór mijn prepensioen was ik achtereenvolgens journalist, trainer communicatieve vaardigheden en docent Nederlands. Nu ben ik bestuurslid van Krachtig Krommerijn en van daaruit ook actief voor het netwerk Gelukkig en Vitaal in Werkhoven, Odijk en Bunnik. Ander vrijwilligerswerk doe ik voor Vluchtelingenwerk Bunnik en voor tennisvereniging Rhijnauwen.


Ik tennis en tuinier graag en hoop na corona weer mooie reizen te maken. Vooral in Europa, hebben we ons voorgenomen, maar ook - in beperkte mate - nog een paar keer daarbuiten.


Ik vind het leuk en nuttig om een rol te spelen in het verbinden van organisaties en inwoners in onze gemeente. Er is zó veel kennis, ervaring, enthousiasme en gemeenschapszin voorradig, zonde om dat niet aan elkaar te koppelen en nog meer mooie dingen voor elkaar te krijgen in Werkhoven, Odijk en Bunnik (ook wel afgekort tot WOB). 

Mijn omgeving

Wonen aan het eind van een doodlopende straat met vrij uitzicht over de landerijen, dat draagt enorm bij aan ons woongenot. 
Het zou leuk zijn als er meer onderling contact in de straat was, maar de eerste stappen zijn gezet. Iedereen doet mee in de straatapp-groep en de buurtborrel is nieuw leven ingeblazen. Dat beviel uitstekend!

Mijn expertise

Ik heb gewerkt als parlementair redacteur voor het NOS Journaal, als eindredacteur van Binnenlands Bestuur en als politiek verslaggever van Het Bunniks Nieuws, vervolgens als trainer communicatieve vaardigheden en daarna als docent Nederlands op havo en vwo en als sociale vaardigheidstrainer op school. Daarnaast ben ik altijd als vrijwilliger actief geweest, o.m. in besturen en inspraakorganen. Niets daarvan is toegespitst op gemeenschapsprojecten, maar veel ervaringen zullen me daarin wel van pas komen.