Organisatie

Handje Helpen

Non-profit

Handjehelpen is een vrijwilligersorganistie die inmiddels meer dan 40 jaar bestaat. Wij ondersteunen jeugd en volwassen hulpvragers met een beperking, een chronische ziekte, gedrag dat extra zorg en aandacht vraagt of die mantelzorger zijn door hen te koppelen aan een vrijwilliger of een stagiaire. De ondersteuning wordt geboden in de thuissituatie van de hulpvrager. De ondersteuding die geboden wordt sluit aan bij wat de hulpvrager nodig heeft. Hierbij kunt u denken aan 1 op 1 aandacht, een luisterend oor, samen fietsen, een rondje lopen of samen erop uit.


Wij hebben verschillende projecten o.a. belmaatje, vriendenkring en steungezin. Bij het project belmaatje wordt een hulpvrager gekoppeld aan een belvrijwilliger om samen wekelijks of twee wekelijks te bellen. Dit sluit aan bij mensen die zich eenzaam voelen en behoefte hebben aan contact waarbij dit op afstand kan.
Het project vriendenkring is er voor hulpvragers die het leuk vinden in een groepje af te spreken, waarbij er een vrijwilliger is die het groepje begeleidt.
Het project steungezin is er voor hulpvragers die even ontlast moeten worden. Hierbij kan het kind een dagdeel of met overnachting verblijven bij een steungezin zodat ouder(s)/ of het kind even ontlast wordt.

Illustration
 
Deel dit: