organisatie

Buurtbemiddeling MeanderOmnium

Non-profit

Het project Buurtbemiddeling wordt in de gemeente Bunnik uitgevoerd door MeanderOmnium, in opdracht van de gemeente Bunnik.


 


Buurtbemiddeling heeft de meeste kans van slagen als bewoners tijdig aan de bel trekken en verwijzers in een zo vroeg mogelijk stadium doorverwijzen naar Buurtbemiddeling. Het motto is dan ook Woonoverlast? Buurtbemiddeling eerst!  Want, in een zo vroeg mogelijk stadium van de overlast waarin de verhoudingen niet zijn geëscaleerd, kunnen buren vaak nog een normaal gesprek met elkaar voeren. Dat is een stuk lastiger als de emoties hoog opgelopen zijn en partijen aan hun standpunten vasthouden. Belangrijk is dus dat mensen elkaar weer en blijvend durven aanspreken en dat ze iets van elkaar kunnen verdragen. Een getrainde buurtbemiddelaar kan mensen goed begeleiden om weer met elkaar in gesprek te gaan.

Thema
Woonplezier, samenwonen,
Illustration
 
Deel dit: