organisatie

De Opvoedpoli

Zorginstelling

De Opvoedpoli nu nóg dichterbij gezinnen in Bunnik


Het Utrechtse team van De Opvoedpoli voegt de daad bij het woord. De jeugdzorgaanbieder staat bekend om haar ‘outreachende’ aanpak, waarbij de benodigde specialistische jeugdhulp en -GGZ om gezinnen heen wordt aangeboden – thuis en in de wijk. Om deze aanpak kracht bij te zetten, werkt De Opvoedpoli Utrecht sinds 2021 vanuit twee nieuwe satellietlocaties in de regio: Zeist (Zuidoost Utrecht) en Nieuwegein (Lekstroom).


Samen voor sterkere families en veerkrachtige generaties
De Opvoedpoli biedt basis- en specialistische jeugd GGZ en specialistische jeugdhulp. Gezinnen met kinderen en jongeren van 0-23 jaar met complexe (psychische) problemen kunnen er terecht voor zowel diagnostiek als begeleiding en behandeling. Er wordt altijd gekeken naar het hele gezin en dus ook naar de problemen die bij ouders of in de directe omgeving spelen. “Met deze systemische aanpak in de eigen woonomgeving, waarbij ook het sociale netwerk wordt betrokken, zorgen we ervoor dat gezinnen hun eigen krachten en oplossingsvermogen (her)ontdekken, zodat ze uiteindelijk zelf weer verder kunnen. Vanuit onze nieuwe satellietlocaties kunnen we nog sneller schakelen met de buurtteams en andere voorzieningen in de wijk en dus nog beter aansluiten bij de hulpvraag in de regio,” stelt Marieke Schonenberg, manager van De Opvoedpoli Utrecht.


Maatwerk voor gezinnen met complexe problematiek
Hoewel het aanbod van De Opvoedpoli Regio Utrecht zich niet beperkt tot bepaalde segmenten binnen de basis- en specialistische jeugd GGZ en specialistische jeugdhulp, is het team onder andere gespecialiseerd in multi-stressproblematiek (problemen op meerdere leefgebieden), trauma- en hechtingsproblematiek en ernstig vastgelopen gezinssituaties. Voor de allerjongsten van -9 maanden (zwangerschap) tot 6 jaar is er bovendien een 0-6 team, gebaseerd op de Infant Mental Health visie. Ook beschikt De Opvoedpoli Regio Utrecht, in samenwerking met het Berg en Bosch College in Houten, over een Intensieve Klas (I Klas) die een passende combinatie van onderwijs en zorg biedt voor de scholier die dreigt uit te vallen. Uitgangspunt is altijd dat er maatwerk wordt geleverd, aansluitend bij de hulpvraag.


Integrale hulp met een breed pallet aan expertise
De poli’s in Zeist en Nieuwegein bestaan uit multidisciplinaire teams, waarin verschillende specialisten van diagnostiek tot behandeling nauw met elkaar samenwerken. Op deze manier hoeven gezinnen niet steeds te worden doorverwezen. “We hebben psychotherapeuten, GZ-psychologen, systeemtherapeuten, vaktherapeuten (o.a. voor speltherapie, beeldend therapie en psychomotorische therapie), orthopedagogen, gezins- en jongerencoaches en een klinisch psycholoog in huis."

Illustration
 
Deel dit:
Contactpersonen van De Opvoedpoli