organisatie

Alzheimer café

Non-profit

Elke tweede donderdagavond van de maand organiseren we het Alzheimer Café in Bunnik. Op deze avonden is er naast een inhoudelijk thema ruimte om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. De onderwerpen gaan over het leven (met iemand met) dementie. Ze variëren van informatie over dementie, hoe ermee om te gaan, welke activiteiten kunnen ondersteunend zijn, waar kan ik hulp krijgen tot hoe moet ik mijn juridische zaken regelen? 


De avonden zijn bedoeld voor mensen met dementie, hun naasten, professionals en iedereen die om wat voor reden dan ook affiniteit heeft met dementie. 


Locatie DUO Dagcentrum Utrecht-Oost, Pastoor Heggelaan 2 Bunnik. 


De zaal is open vanaf 19.30 uur. Het programma start om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. Toegang gratis. 


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anneke van Doorne-Huiskes via email: a.vandoorne@alzheimervrijwilligers.nl. of tel:030-6564423

Deel dit: