Organisatie

Kinderboerderij Dier en Wij

Non-profit

Kinderboerderij “Dier en Wij” is opgericht door de Stichting Dierenweide Odijk. Deze stichting heeft als doel mens en dier op een fijne manier met elkaar in contact te brengen. In 1989 is in de groenzone in Dalenoord een onderkomen gebouwd. Hier wordt aan kinderen en volwassenen de mogelijkheid geboden goed met dieren te leren omgaan. De kinderboerderij kreeg de naam “Dier en Wij”.


De kinderboerderij staat bekend als Diervriendelijke kinderboerderij: de dieren mogen oud worden en blijven voor het leven, met de dieren wordt niet gefokt voor handel of slacht, de dieren hebben voldoende ruimte, groepshuisvesting, waar mogelijk betrekken we onze dieren uit de opvang.


De zorg voor de dieren wordt door volwasssenen en kinderen samen gedaan. Volwassenen zorgen voor de organisatorische zaken, zoals: de openstelling, voerdiensten en eindcontrolediensten. Zij zien toe op de hygiène, verrichten onderhoudswerk en begeleiden kinderen bij hun taken en bij hun omgang met de dieren.


Kinderen krijgen zoveel mogelijk taken in de dierverzorging. Dit doen ze iedere zaterdag- en zondagmiddag tijdens de openingstijden in groepjes onder begeleiding van een volwassene. Zo ervaren zij dat het zorgen voor dieren geen vrijblijvende zaak is.
Ook kinderen die af en toe naar Dier en Wij komen krijgen gelegenheid dieren te aaien.


De boerderij draait geheel op vrijwilligers. We werken ook samen met bijvoorbeeld Stichting Timon en Vluchtelingenwerk Bunnik.

Documenten
Deel dit: