organisatie

Jongerenwerk De Schoudermantel

Non-profit

Jongerenwerk De Schoudermantel (Stichting Jeugdwerk Bunnik) organiseert activiteiten voor jongeren in de leeftijd van ca. 10-21 jaar in Bunnik, Odijk en Werkhoven. Het jongerencentrum van De Schoudermantel staat in Odijk (de boerderij achter het Gemeentehuis) en daar vinden activiteiten plaats zoals het inloopcafé op woensdagmiddag en andere activiteiten. Wij organiseren ook voorlichting op scholen en hebben een ambulant jongerenwerker die jongeren op straat ontmoet. Ook heeft De Schoudermantel een jongerencoach waar jongeren een beroep op kunnen doen.

Thema
Jongerenwerk
Deel dit: