Bericht

Kees Broekman, al tien jaar bedenker van hersenkrakers bij de WOW

Geplaatst op 5 november 2023, 13:58 uur
Illustration

WERKHOVEN Kees Broekman is al bijna 80 jaar maar heeft nog steeds de energie van een jonge vent. Zijn ogen glinsteren als hij over een van zijn creaties uit 2013 spreekt: De Hersenzeskamp, Laat de raderen draaien. Hij verzorgt al jaren voor de WOW een aantal middagen in een seizoen en die blijven onverminderd populair. 

door Johan van Impelen

Wat was de aanleiding voor jou om deze creatie te organiseren? Het was een tegenhanger van de sportieve zeskamp die destijds in de gemeente Bunnik werd gehouden. Het leek mij wel een leuk idee om het ook op deze wijze te organiseren en de eerste reacties waren zeer positief. De winnaars kregen een klein prijsje. Later bedacht ik een oorkonde die de winnaars mee naar huis kregen als een blijvende herinnering. Daar stond op Knapste Kop van de hersengymnastiekwedstrijd ‘Laat de raderen draaien.’ En die oorkonde gebruiken we nog steeds.

Waaruit bestonden de vragen? Die waren heel verschillend van aard. Er waren zes ronden te spelen en die dienden binnen een bepaalde tijd te worden afgerond. Het was een middagvullend programma. Per goed antwoord kreeg men een aantal punten. Uiteraard had ik altijd een reserve ronde bij me voor het geval er tijd over was. Voor iedere spelronde werd een formulier met vragen uitgedeeld met de mogelijkheid voor het geven van één zelf te bedenken antwoord. Bij een meerkeuzevraag diende men een kruisje te plaatsen bij het antwoord van hun keuze, of de vragen stonden in de vorm van een rebus of paardensprong. Dit soort opdrachten werden door mij geplastificeerd en vaak per twee stuks per tafel uitgedeeld. Dit maakte het meekijken door de mensen aan een tafel makkelijker.

Daarnaast ontwierp ik een zeer lange goed lopende Nederlands zin bestaande uit zo’n 40 woorden. Al die woorden werden los in een enveloppe gedaan en de mensen moesten daar een zo lang mogelijke zin van maken. Tenslotte gebruikte ik ook vaak een VVV-krant uit de regio waaruit een aantal vragen was samengesteld. De deelnemers moesten dan samenwerken om zo snel mogelijk de juiste antwoorden te vinden.

Hoe werden de groepjes samengesteld? In het begin mochten de mensen zelf bepalen met wie ze een groepje wilden vormen. Net zoals dat nu bij de moderne pub-quizzen gebeurt. Maar dat werkte niet goed want er bleven altijd dezelfde mensen over die niet gevraagd werden. Dat heeft het bestuur aangepakt en besloten om deelnemers bij binnenkomst een speelkaart te laten trekken die de tafel aanwees waar je geacht werd te gaan zitten. Zo ontstond er een gevarieerde samenstelling en kreeg iedereen ook voldoende aandacht. De groepjes waren vier deelnemers groot.

Hoe kom jij aan jouw informatie? Door onder andere het afstruinen van het internet. Maar ook uit boeken verzamelde ik veel onderwerpen en afbeeldingen. Maar ik ontwerp ook zelf, bij voorbeeld bij het samenstellen van rebussen van plaatsnamen of andere onderwerpen. Dat is best bewerkelijk en arbeidsintensief. Het bedenken van ‘een paardensprong’ is ook heel leuk om te doen.

Een van mijn favoriete vragen gaan vaak over muziek, liedjes en artiesten. Muziek spelen en maken vind ik heerlijk en dat heb ik in mijn leven veel gedaan. Daardoor ken ik veel liedjes en zing dan ook bij het geven van de antwoorden eerst een klein stukje voor. Dan hoor ik vaak “O ja, natuurlijk dat is die artiest of die band” 

 Zijn er wel eens twijfelgevallen over de antwoorden? Natuurlijk komen die wel eens voor. Dan passen we dat netjes aan. Samen met mijn partner Annie de Gier (ik stel haar altijd voor als ‘het enige niet omkoopbare jurylid’) lossen we dat op en passen we de stand aan in het computerbestand dat door een vriend van mij (Louk Schraauwers) is ontworpen. 

Heb je wel eens moeten ingrijpen? Jazeker, als je de mensen de ruimte geeft zijn er altijd bij die proberen antwoorden te vinden op een illegale wijze. Dank daarbij aan de mobiele telefoon en toiletbezoeken tijdens het invullen van de antwoorden. Maar de meeste deelnemers spelen het spel eerlijk, spelen goed samen en laten de hersenen daarbij behoorlijk kraken.

Hoe lang ga jij hier nog meer door? Zolang ik het leuk om te doen natuurlijk. Alle vorige edities heb ik bewaard en kan er nog vele middagen mee verzorgen. Daarbij komt dat ik vragen, die ik jaren geleden heb gebruikt, gerust nog een keer van de plank kan halen. 

Wanneer kunnen de mensen weer genieten van een nieuwe editie? Dat is volgende week dinsdagmiddag 14 november 2023. Annie en ik zijn er klaar voor! Het Wapen van Werkhoven is open vanaf 13.00 uur. Aanvang middag 13.30 uur. Entree € 4,-. Uw eerste bezoek is gratis. 

 

 

Deel dit: