Bericht

BunnikSamen Netwerkbijeenkomst

Geplaatst op 17 september 2023, 00:00 uur
Illustration

BUNNIK Op 10 oktober nodigt BunnikSamen, het lokale netwerk van maatschappelijke organisaties, jou uit voor een inspirerende netwerkbijeenkomst. Deze bijeenkomst staat in het teken van het versterken van de sociale basis in Bunnik, Werkhoven en Odijk.

De gemeente Bunnik kent van oudsher een sterke sociale cohesie. Er zijn veel mensen en  maatschappelijke organisaties die iets doen voor de inwoners van Werkhoven, Odijk en Bunnik. Ze zorgen voor ontmoeting, zingeving, sport en beweging, cultuur en creativiteit, ze maken meedoen mogelijk, geven (financiële) steun of zorgen ervoor dat mensen dagelijks goed kunnen functioneren. Belangrijke factoren die onze gezondheid en kwaliteit van leven beïnvloeden. Met elkaar vormen ze een fijne en stevige sociale basis voor alle inwoners met speciale aandacht voor onze kwetsbare inwoners.

MISSIE De gedeelde missie van BunnikSamen is: samen streven we naar een gemeenschap waarin iedereen waardevol is, waarin iedereen kan deelnemen, en waar onze jeugd veilig kan opgroeien.

KRACHTEN BUNDELEN Elke maatschappelijke organisatie draagt vanuit haar eigen doelstellingen bij aan deze sociale basis. Deze gezamenlijke inzet is van onschatbare waarde voor de lokale gemeenschap. Maar sommige uitdagingen vereisen samenwerking van meerdere organisaties. BunnikSamen brengt verschillende partijen samen om de activiteiten op elkaar af te stemmen, elkaar te ondersteunen, en nieuwe mogelijkheden te ontwikkelen wanneer dat nodig is. Om zo samen te bouwen aan een sterke gemeenschap.

NETWERKPARTNERS Het netwerk BunnikSamen bestaat uit diverse maatschappelijke organisaties, waaronder Krachtig Krommerijn, Cultuurplatform Bunnik, Bunnik Beweegt, Bibliotheek IDEA, Jongerenwerk de Schoudermantel, Senioren Activiteiten Bunnik, Welzijn Ouderen Werkhoven, Welzijn Ouderen Odijk, Huiskamer van Odijk, Humanitas, MaaltijdMaatje Bunnik en Cursusproject. Ook zijn er contacten met de kerken en plaatselijke ondernemers in ontwikkeling. Daarnaast onderhoudt BunnikSamen nauw contact met Stichting O&I Kromme Rijn (samenwerkingsverband van eerstelijnszorgorganisaties) en het Centrum voor Elkaar van gemeente Bunnik.

SAMENWERKEN In de eerste helft van 2023 hebben de netwerkpartners van BunnikSamen samen nagedacht over het versterken van de sociale basis. De belangrijkste doelen die zijn vastgesteld voor de komende jaren zijn:

1. INFORMATIEVOORZIENING Het netwerk streeft naar goede en volledige informatie over activiteiten en organisaties voor alle inwoners via de website www.BunnikSamen.nl. BunnikSamen stimuleert dat alle inwoners de huis-aan-huiskrant Bunniks Nieuws kunnen lezen en dat er voldoende inloopplekken zijn waar je kunt binnenlopen als je vragen hebt over activiteiten en voorzieningen in de dorpen.

2. VOLDOENDE ONTMOETINGSPLEKKEN BunnikSamen wil laagdrempelige ontmoetingsplekken in elke dorpskern creëren waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten voor een praatje en een kop koffie en organisaties tegen betaalbare tarieven hun activiteiten kunnen uitvoeren.

3. VRIJWILLIGE INZET Het netwerk wil vrijwillige inzet ondersteunen, waarderen en stimuleren, ook onder jongeren.  

4. SIGNALEREN BEHOEFTEN BunnikSamen wil behoeften van inwoners onderzoeken en signalen tussen partners delen. Hierdoor kunnen organisaties in hun aanbod ook echt aansluiten bij de wensen van de inwoners.

5. VEERKRACHT VERSTERKEN De netwerkpartners bundelen hun krachten om het welzijn en de veerkracht van inwoners te bevorderen, met speciale aandacht voor betrokken buurten waarin inwoners omkijken naar elkaar.

NETWERKBIJEENKOMST Op dinsdagavond 10 oktober wordt het proces van het ontwikkelen van het werkplan voor de komende jaren afgerond met een netwerkbijeenkomst in Odijk. Iedereen die om de gemeenschap geeft en wil bijdragen aan deze doelen is van harte welkom. De avond biedt volop gelegenheid om te netwerken en ideeën uit te wisselen.

AANMELDEN Ben je enthousiast geworden en wil je je lokale netwerk vergroten? Meld je dan uiterlijk 3 oktober aan bij coördinator Irene de Kruijf via irene@bunniksamen.nl.

Deel dit: