Bericht

Bunnik aan Zet: unieke subsidie voor uw buurt, straat of dorp!

Geplaatst op 21 november 2023, 14:00 uur
Illustration

Wist u dat er al vanaf 2016 een uniek fonds is dat het mogelijk maakt om burgerinitiatieven te ondersteunen met een (start)subsidie?
Burgers of organisaties die een goed plan hebben voor o.m. het bij elkaar brengen van mensen, het stimuleren van een grotere betrokkenheid tussen inwoners of de leefbaarheid in de buurt te verhogen kunnen een financiële steun in de rug aanvragen via de gemeente.

Hoe werkt het? Beoordeling door burgercommissie. (=Adviescommissie BAZF)
Stel dat u een mooi sociaal project wilt starten voor de buurt, de wijk of de 3 kernen, dan kunt u op de gemeentesite bij het Bunnik aan Zet Fonds* een aanvraag doen, waarin u uw plan in een notendop beschrijft: voor wie, met wie, met welke middelen enz.
Een commissie van 5 burgers uit de 3 kernen bekijkt of uw project voldoet aan de gemeentelijke regeling. Als de aanvraag getoetst en met aanvrager(s) besproken is door de burgercommissie, wordt de uitkomst voorgelegd aan B&W die de aanvraag omzet naar een toekenning (of afwijzing) van een subsidie. Bij een positief advies wordt de subsidie meestal snel overgemaakt naar aanvrager(s).
Een subsidie kan maximaal € 5.000, - bedragen.

Projecten vanaf 2016
Op buurt- en wijkniveau zijn de afgelopen zeven jaar mooie projecten mede mogelijk gemaakt door dit unieke fonds. Maar ook op gemeentelijk niveau zijn door burgerinitiatieven spraakmakende en nog steeds lopende activiteiten met hulp van dit fonds ontwikkeld.
Een kleine greep uit de toegekende projecten door Bunnik Aan Zet Fonds.
•<span class="cx_tab mceNonEditable" style="display: inline-block;">    </span>De Zomerschool, al 7 jaar actief in juli en augustus
•<span class="cx_tab mceNonEditable" style="display: inline-block;">    </span>Het maken van warmtescans, destijds uitgevoerd door de Energiegroep Bunnik (nu ECB)
•<span class="cx_tab mceNonEditable" style="display: inline-block;">    </span>Het meten van fijnstof door vrijwilligers in de wijk Kromme Rijn
•<span class="cx_tab mceNonEditable" style="display: inline-block;">    </span>Oprichten van een vervoersdienst, “Automaatje”
•<span class="cx_tab mceNonEditable" style="display: inline-block;">    </span>Het aanleggen van een Kloostertuin door buurtbewoners van de Abdijgaarde in Odijk
•<span class="cx_tab mceNonEditable" style="display: inline-block;">    </span>Voor Bunnichem-bewoners een project “Muziek om niet te vergeten”
•<span class="cx_tab mceNonEditable" style="display: inline-block;">    </span>Aanleg van buitenverlichting voor Jeu de boules vereniging in Bunnik
•<span class="cx_tab mceNonEditable" style="display: inline-block;">    </span>Diverse AED-cursussen voor buurtbewoners
•<span class="cx_tab mceNonEditable" style="display: inline-block;">    </span>Het oprichten van een succesvol Repair Café in de MFA Bunnik
•<span class="cx_tab mceNonEditable" style="display: inline-block;">    </span>Het mogelijk maken van een Skatepark voor jongeren bij de MFA, Werkhoven.


Wil je een aanvraag doen dan kan je onderstaande link gebruiken.

Documenten
Deel dit: