Bericht

Buurtbemiddeling in Bunnik, Odijk en Werkhoven

Geplaatst op 22 juni 2022, 00:00 uur
Illustration

(Fotograaf Hans Lebbe)

Drie op de tien inwoners van Nederland ervaren wel eens burenoverlast. Daarom biedt 85% van alle gemeentes in Nederland professionele Buurtbemiddeling aan. Ook in gemeente Bunnik wordt Buurtbemiddeling kosteloos aangeboden. Buurtbemiddeling is ondergebracht bij welzijnsorganisatie MeanderOmnium. In totaal werken er 20 bemiddelaars in de regio. Eén van de bemiddelaars woont in Werkhoven en een ander in Bunnik, de overige bemiddelaars wonen in Zeist en omgeving. Deze bemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers. 

Hoe werkt Buurtbemiddeling?

Aanvragen voor Buurtbemiddeling komen veelal binnen van bewoners die door de woningcorporaties of de politie zijn doorverwezen, maar bewoners kunnen ook zelf een beroep op Buurtbemiddeling doen. De coördinator, Ellen van Tilburg verzorgt de eerste intake. Zij luistert naar de verhalen van de buren. Samen wordt bepaald of de bewoner nog zelf in gesprek kan gaan met de buur of dat inzet van bemiddelaars gewenst is. 

Als bemiddeling gewenst is dan gaan twee bemiddelaars samen op pad en leggen contact met de bewoners. Ze maken een eerste afspraak met de buur die overlast ervaart. Deze afspraak wordt in gezamenlijk overleg gemaakt en vindt plaats bij de bewoner thuis. Tijdens dit huisbezoek wordt kennisgemaakt, de situatie besproken en samen gekeken hoe een bemiddelingsgesprek met de buren er uit zou kunnen zien en worden wensen voor de toekomst besproken. Vervolgens wordt er aangebeld bij de buren, de bemiddelaars stellen zich voor en geven aan dat de buren overlast ervaren. Zij vragen of de buren hun kant van het verhaal willen vertellen. Vaak worden de bemiddelaars meteen binnen gelaten, soms wordt er een afspraak gemaakt voor een huisbezoek. Nadat met beide buren een intake is geweest, wordt er voorgesteld om een gezamenlijk bemiddelingsgesprek te organiseren. 

De vrijwilligers zijn neutraal en geven geen oordeel, maar helpen bij het herstellen van het contact en het oplossen van het conflict tussen buren. Wanneer het lukt om gezamenlijk om de tafel te komen en het probleem aan te pakken, is de kans kleiner dat het probleem zich opnieuw voordoet. Uiteraard hebben de bemiddelaars geheimhoudingsplicht. Het gesprek wordt afgesloten met gezamenlijke afspraken. Na een week of zes wordt de zogenaamde nazorg uitgevoerd. Een van de bemiddelaars neemt telefonisch contact op om te vragen hoe het gaat. Vanuit Bunnik, Odijk en Werkhoven zijn vorig jaar 12 aanmeldingen ontvangen, waarbij ongeveer 24 buren waren betrokken.

Bij bijna alle ergernissen of conflicten kan Buurtbemiddeling helpen. Denk bijvoorbeeld aan conflicten tussen buren of buurtgenoten over: geluidsoverlast, rommel, vuilnis of stank, erfafscheidingen, overlast van kinderen en huisdieren, pesterijen en vernielingen of parkeeroverlast.

Bel of mail voor advies en ondersteuning naar Buurtbemiddeling MeanderOmnium, tel: 030-267 77 87 of buurtbemiddeling@meanderomnium.nl.

Deel dit: