Activiteit

Alzheimer Café Bunnik - de invloed van mantelzorg op familierelaties

donderdag 13 juni 2024 , 20:00 - 21:30 uur
Illustration

Annet Peetoom schreef in haar boek Blaren op de hiel onder meer over de invloed van mantelzorg op de onderlinge relaties binnen de familie. Samen zorgen voor je ouders: dat doe je gewoon, maar makkelijk is het niet. Oud zeer, verwachtingen, verschillende ideeën over de geleverde zorg kunnen voor broers en zussen een bron van onderlinge verwijten zijn. Annet vertelt in het Alzheimer Café Bunnik over haar eigen ervaringen en over gesprekken die zij met anderen voerde over deze thematiek.

Inloop vanaf 19.30 uur, start programma 20.00 uur; einde om 21.30 uur.

Locatie
DUO Dagcentrum Oost
Kosten
Gratis
Doelgroep
Iedereen (alle leeftijden)
Omschrijving doelgroep 
mensen met dementie, naasten, mantelzorgers, professionals en ieder die geïnteresseerd is in dit thema.
Deel dit: